Nebezpečné odpady z hlediska ADR

V rámci poradenské činnosti je nutné řešit z pohledu ADR i záležitost odesílání nebezpečných odpadů z podniku. Před předáním odpadů oprávněné firmě vznikají u původců odpadů některé povinnosti, vyplývající z těchto předpisů.
Původce odpadu se tak může dostat do role odesílatele nebezpečné věci dle ADR. Řada původců to mnohdy netuší a spoléhá na odpadové firmy. Předáním nebezpečných odpadů specializované odpadové firmě se odesílatel svých povinností nezbaví. Odpadové firmy plní obvykle pouze povinnosti dopravce dle ADR. Toto bývá často předmětem sporu v případě, kdy dojde ke kontrole nebo nehodě na silnici.

 

Jako příklad původců nebezpečných odpadů lze uvést například zdravotnická a veterinární zařízení. Většina těchto zařízení odesílá nebezpečné odpady, např. různé infekční odpady, nepoužitá léčiva, obaly od léků, infikované nemocniční prádlo apod.
Odesílání dle "plné ADR" je u nebezpečných odpadů ve zdravotnictví jednoznačné u odpadů pod kódem 18 01 03, které jsou zařazeny dle ADR pod UN čísla 2814 a 2900. U dalších UN čísel, pod která mohou být zdravotnické odpady zařazeny, existují výjimky vztahujících např. ke způsobu balení a dopravy. Pro zhodnocení, kdy lze tyto látky přepravovat mimo režim "plné ADR", a tedy s různými úlevami, je nutné využít pomoc bezpečnostního poradce.


 

 

 

1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz