V některých případech nemusí být ustanoven bezpečnostní poradce

Na základě Vyhlášky č. 478/2000 Sb., §17, je možné vyjmout některé přepravy nebezpečných věcí z povinnosti mít v podniku ustanoveného bezpečnostního poradce.
Dle této vyhlášky se jedná o: "přepravy a související manipulace s nebezpečnými věcmi v množstvích, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě ADR, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4."
Konkrétně se tak může jednat o přepravy v omezených a vyňatých množstvích, podlimitní přepravy, vynětí z platnosti, a dále může jít o vynětí například na základě zvláštního ustanovení pro některé nebezpečné látky nebo věci.

 

Ovšem i v těchto případech je většinou nutné plnit některá ustanovení dohody ADR v závislosti na tom, v jakém režimu je nebezpečná látka přepravována!
Dále je třeba mít na paměti, že přepravy v omezených, vyňatých, a podlimitních množstvích se týkají pouze kusové přepravy, nikoliv např. cisternových přeprav.

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz