Nabízené služby

Dovoluji si nabídnout Vám spolupráci v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici. Jedná se zejména o činnosti související s balením, nakládkou, přepravou, a vykládkou nebezpečných věcí dle dohody ADR:

► provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu v podniku)
► ustanovení a výkon funkce externího bezpečnostního poradce ADR
► zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
► kontrolní činnost (pravidelný audit, návrhy nápravných opatření)
► informační servis (poradenství - telefon, SMS, e-mail)
► vypracování povinné Roční zprávy pro vedení firmy a orgány veřejné správy
► vypracování Zpráv o mimořádných událostech (dopravní nehody, úniky látek…)
► školení osob, podílejících se na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi
► pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle ustanovení 1.10 ADR
► zajištění školení řidičů ADR
► zajištění povinné výbavy vozidel a osádky dle ADR

 

K výše uvedeným činnostem jsem oprávněn na základě platného Osvědčení ADR č. 2337, vydaného Ministerstvem dopravy České republiky.
Třídy nebezpečných věcí, pro které mohu být ustanoven do funkce bezpečnostního poradce jsou:
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.
Bližší upřesnění, co která třída znamená, naleznete kliknutím zde.

 

Odměna za nabízené služby je vždy stanovena vzájemnou dohodou, obvykle jako měsíční paušál a stanovuje se podle rozsahu vykonávaných činností s nebezpečnými látkami.

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz