Kontaktní údaje

Kontaktní informace

Stanislav Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Lesní 541, 431 51 Klášterec n. Ohří
E-mail: info@adr-dgsa.cz
Tel.: 602 428 990
IČ: 86 75 91 24

WWW.ADR-DGSA.CZ

 
 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

Stanislav Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Lesní 541, 431 51 Klášterec n. Ohří
E-mail: info@adr-dgsa.cz
Tel.: 602 428 990