Odkazy na stránky a dokumenty s tématikou ADR přeprav

Písemné pokyny pro případ nehody nebo nouzové situace:

Aktuální písemné pokyny podle ADR 2021 ke stažení ve formátu pdf
Předchozí písemné pokyny podle ADR 2019 ke stažení ve formátu pdf
Předchozí písemné pokyny podle ADR 2017 ke stažení ve formátu pdf
Předchozí písemné pokyny podle ADR 2015 ke stažení ve formátu pdf
Předchozí písemné pokyny podle ADR 2013 ke stažení ve formátu pdf

 

Aktuality a odborná stanoviska Ministerstva dopravy ČR. Jelikož struktura webu MDČR se často mění, dávám do závorky alernativní odkaz na stažení dokumentu přímo z mých stránek:

1) Stanovisko - přeprava dezinfekčních prostředků, surovin pro výrobu dezinfekčních prostředků dle dohody ADR zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

2) Povolení provádět přepravu E85 látky - UN 3475 SMĚS ETHANOLU A BENZÍNU nebo SMĚS ETHANOLU A PALIVA PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY s více než 10 % ethanolu v případech, kdy je tato látka přepravována v témže cisternovém vozidle nebo dopravní jednotce společně s látkami UN čísel: 1202, 1203, 1223, 1268 nebo 1863, a to za použití označení těchto vozidel nebo jednotek podle ustanovení pododdílu 5.3.2.1.3. Ke stažení zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

3) Povinnost čerpací stanice mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR. Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech uvádíme stanovisko MD k problematice DGSA a čerpacích stanic PHM. Ke stažení zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

4) Na základě doplnění některých souvislostí mezi ustanovením oddílu 9.2.3 ADR Brzdový systém a požadavky předpisu EHK 13 resp. Směrnice 71/320/EHS z hlediska brzdových systémů vozidel EX III, FL, OX a AT uvádíme doplněné stanovisko k této věci. Ke stažení zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

5) Na základě pododdílu 5.4.1.1.1 odstavec h) Dohody ADR, vydalo MD souhlas k používání zápisu "Rozvoz - prodej" do přepravního dokladu po území ČR a následnému provádění přepravy pod tímto pododdílem. Tento souhlas byl uveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku číslo 43-44 dne 24.10.2007. Ke stažení zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

6) Dne 28.února 2008 se uskutečnilo zasedání Expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19 "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody". Stále platný závěr z tohoto jednání je ke stažení zde).

7) Metodické doporučení ministerstva dopravy ze dne 4.6.2015 - norma k přepravě UN 3291 ve volně loženém stavu podle VC 3 ADR zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

8) Ustanovení ADR související s přepravou UN3291 zde, (nebo přímo z mých stránek zde).

Mnohostrané dohody ADR. Aktuálně například:
M279 - Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336 (platná do 19.08.2019)
M287 - Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci (platná do 2.8.2020)
M322 - Přeprava výrobků zábavné pyrotechniky (platná do 19.8.2024)
M329 - Přeprava určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci (platná do 21.9.2025)

 

Různé články a informace:

Příjem technických plynů
zdroj: časopis Nebezpečný náklad

Žádná nemocnice se odpovědnosti nezbaví
zdroj: časopis Nebezpečný náklad

Návrh metodického doporučení pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení
Zdroj: SZÚ

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz